Dôležité upozornenie

Vážený partner,

vitajte na stránkach spoločnosti AXA, určených pre správu príspevkov doplnkového dôchodkového sporenia oprávnenými osobami zamestnávateľov.

Dovoľujeme si Vám predstaviť novú verziu portálu pre správu príspevkov doplnkového dôchodkového sporenia www.rozpisy.axa.sk.

Nový portál Vám prináša:
Do tohto portálu sa prihlásite s Vašimi údajmi, ktoré už dnes využívate.

Nemusíte mať obavy, pôvodný portál Vám nevypneme, a do 15.1.2021 ho môžete ešte využívať.
Už dnes sa však môžete prihlásiť do nového portálu a bude jedno, v ktorom z nich nahráte Váš rozpis. Ak tak urobíte ešte v starom portáli, všetky údaje budú prenesené a uvidíte ich v novom portáli. Rovnako môžete využívať už nové funkcie aj pre rozpisy nahraté ešte do starého portálu.

Dôležité upozornenie, ku dňu 15.1.2021 príde k odstaveniu starého portálu a pre ďalšie spracovanie výkazov bude potrebné využívať už iba nový portál www.rozpisy.axa.sk.

Prihlásenie:

Prihlásením sa na tento portál prehlasujete, že ste osoba oprávnená zamestnávateľom pre správu príspevkov doplnkového dôchodkového sporenia jeho zamestnancov a že Vami poskytované (odosielané) údaje sú úplné, aktuálne, správne a pravdivé.


Zadajte prosím prihlasovacie meno a heslo

Ak došlo k zmene oprávnenej osoby pre Vašu spoločnosť, zašlite písomnú žiadosť na adresu spoločnosti AXA d.d.s., a.s. Žiadosť musí obsahovať meno oprávnenej osoby, kontakt (telefón, e-mail), pečiatku a podpis zamestnávateľa.
V prípade, že Vašu GRID kartu alebo prístupové heslo získajú neoprávnené osoby, požiadajte o zablokovanie prístupu e-mailom na adrese sprava.prispevkov@axa.sk. Nová GRID karta alebo heslo Vám budú zaslané na základe písomnej žiadosti.


Ďakujeme Vám za doterajšie využívanie našich služieb a budeme sa snažiť Vám v budúcnosti Vašu prácu s rozpismi čo najviac uľahčiť.

AXA d.d.s., a.s.
Prevádzkový úsek
Kolárska 6
812 55 Bratislava