Vážený partner,

vitajte na stránkach spoločnosti AXA, určených pre správu príspevkov doplnkového dôchodkového sporenia oprávnenými osobami zamestnávateľov.

Prihlásením sa na tento portál prehlasujete, že ste osoba oprávnená zamestnávateľom pre správu príspevkov doplnkového dôchodkového sporenia jeho zamestnancov a že Vami poskytované (odosielané) údaje sú úplné, aktuálne, správne a pravdivé.


Zadajte prosím prihlasovacie meno a heslo

Ak došlo k zmene oprávnenej osoby pre Vašu spoločnosť, zašlite písomnú žiadosť na adresu spoločnosti AXA d.d.s., a.s. Žiadosť musí obsahovať meno oprávnenej osoby, kontakt (telefón, e-mail), pečiatku a podpis zamestnávateľa.
V prípade, že Vašu GRID kartu alebo prístupové heslo získajú neoprávnené osoby, požiadajte o zablokovanie prístupu e-mailom na adrese sprava.prispevkov@axa.sk. Nová GRID karta alebo heslo Vám budú zaslané na základe písomnej žiadosti.


AXA, Váš poskytovateľ finančného zabezpečenia.

AXA
Prevádzkový úsek
Laurinská 18
812 55 Bratislava